Để nhận được nhiều plugin, theme, tool miễn phí và để trao đổi giao lưu với nhiều bạn hơn, mời mọi người :
Tham gia group Zalo "Chia sẻ plugin theme tool miễn phí"
Tham gia group Telegram "MMO Tool Free"

Password strength checker

Characters
Strength
Additional page content, editable from the admin panel -> languages page.

Similar tools

Password generator

Generate passwords with custom length and custom settings.