Để nhận được nhiều plugin, theme, tool miễn phí và để trao đổi giao lưu với nhiều bạn hơn, mời mọi người :
Tham gia group Zalo "Chia sẻ plugin theme tool miễn phí"
Tham gia group Telegram "MMO Tool Free"

Exif reader

No data found.
Additional page content, editable from the admin panel -> languages page.

Similar tools

QR code reader

Upload a QR code image and extract the data out of it.