Để nhận được nhiều plugin, theme, tool miễn phí và để trao đổi giao lưu với nhiều bạn hơn, mời mọi người :
Tham gia group Zalo "Chia sẻ plugin theme tool miễn phí"
Tham gia group Telegram "MMO Tool Free"

Color picker

HEXA
CMYK
HSLA
HSVA
RGBA
Additional page content, editable from the admin panel -> languages page.